Społeczność badaczy

Firmy badawcze istniejące na dzisiejszym rynku wśród używanych metod posiadają m.in. badania CAPI (wspomagane komputerowo ankiety bezpośrednie), CATI (badania telefoniczne), PAPI (tradycyjne papierowe ankiety) oraz CAWI (badania internetowe). W celu przeprowadzenia badania niezbędna jest liczna grupa respondentów o zróżnicowanym wykształceniu, miejscu zamieszkania, wieku lub doświadczenia. Okazuje się, że udział w tego typu badaniach może być nawet opłacalny dla respondentów, a co ważne, nie wymaga on dużego zaangażowania.

Ankiety za punkty i nagrody

Tak naprawdę nie wychodząc z domu można zarabiać przez Internet. Wystarczy być w posiadaniu komputera, laptopa, smart fonu czy innego nośnika z dostępem do Internetu. Spełniając to wymaganie właściwie nie mamy już żadnych przeszkód do stania się zarabiającym respondentem. W następnej kolejności musimy jedynie wyszukać wiarygodną firmę badawczą z rekomendacjami, na której panelu online zarejestrujemy się i rzetelnie wypełnimy formularz zgłoszeniowy. Jest to istotne, aby system mógł nas przyporządkować do odpowiednich badań (jako spełniających założenia dot. próby) i wysłać nam zaproszenia np. na e-mail. W zaproszeniu zamieszczone są już informacje dotyczące tematyki badania, przewidywanego czasu wypełniania płatnej ankiety online, i co może być dla respondenta najważniejsze- ilość otrzymywanych punktów. Otrzymanie zaproszenia nie jest jednoznaczne z koniecznością wzięcia udziału w badaniu. Ponadto, rozpoczynając ankietę nie jest się zobligowanym do ukończenia jej. Rezygnacja jest możliwa bowiem nawet w trakcie trwania badania. Udział w każdym przypadku jest dobrowolny. Wspomniane wyżej punkty gromadzi się po wzięciu udziału w badaniach, po czym można je wymienić na pieniądze.

Dane osobowe

Jak opisano powyżej, urządzenie z dostępem do Internetu to jedyne wymaganie stawiane zainteresowanym wypełnianiem płatnych ankiet. Zdarza się jednak, że negatywnie ocenia się konieczność podania swoich danych osobowych na potrzeby badania, są to m.in. adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko itp. Niezbędne jest często podanie swojego numeru konta bankowego, przecież wynagrodzenie musi gdzieś trafić. Nie wszyscy decydują się na akceptację tych wymagań ze względu na obawy co do bezpieczeństwa swoich danych. Jest to jednak całkowicie bezpodstawne, ponieważ dane są przechowywane na certyfikowanych serwerach, w pełni bezpiecznych.

Obopólna korzyść

Badania internetowe są korzystną formą gromadzenia danych zarówno dla respondentów jak i firm badawczych. Ci drudzy mają zapewnioną rzetelną i reprezentatywną siatkę respondentów internetowych, do których dostęp jest bardzo łatwy, z kolei respondenci ponoszą zyski w formie punktów a więc na dalszym etapie w formie prawdziwych pieniędzy. Co ciekawe, wypełnianie płatnych ankiet internetowych może służyć jako podstawa do podjęcia pracy w branży badawczej.