Realizacja badań – analizy statystyczne

W dzisiejszych czasach branża badawczo-rozwojowa rozwija się w coraz większym tempie. Wynika to z potrzeby analizy coraz to innych kwestii na rynku społeczno-gospodarczym, medycznym lub komercyjnym. Firmy badawcze realizują więc badania na zlecenie publicznych urzędów i ich jednostek, firm prywatnych w tym również koncernów farmaceutycznych oraz ich mniejszych odpowiedników. Bardzo często pracują także dla wyższych uczelni publicznych lub prywatnych. Niezależnie od problematyki, można zauważyć pewien tożsamy tok przeprowadzania badań. Każde badanie rozpoczyna się fazą przygotowawczą, w której dobiera się próbę respondentów, tworzy się metodologię, którą następnie przedstawia się zleceniodawcy. Drugim etapem każdorazowo jest etap gromadzenia danych, zarówno tych zastanych jak i pochodzących z badań CATI, CAWI itp. Dziś coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych metod zbierania danych takich jak ankiety papierowe (PAPI). Wynika to z faktu, że realizacja badania za pomocą elektronicznego systemu gromadzenia danych pozwala na sprawniejsze wprowadzanie ich do bazy, generowanie wykresów, tabel itp. Mniejsze jest też prawdopodobieństwo popełnienia błędu, ponieważ aplikacja bardzo często reaguje na niepełnie przedstawioną wypowiedź lub pominięcie niektórych kwestii, co mogłoby zostać pominięte w przypadku ankiet papierowych. Dzięki tego typu systemom prostsze jest także stworzenie raportu, co jest najczęściej ostatnim etapem realizacji badania.

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Firmy farmaceutyczne często korzystają z usług oferowanych przez firmy badawcze polegających na przeprowadzeniu badań obserwacyjnych lub klinicznych. Badania te dotyczą nowych leków, urządzeń lub nowoczesnych metod terapii. Między badaniami obserwacyjnymi a klinicznymi istnieje  wiele różnic, natomiast jedna z nich jest najbardziej istotna. Mianowicie, badania kliniczne są realizowane jeszcze przed wypłynięciem produktu na rynek. Sprawdza się to, jak faktycznie produkt ten oddziałuje na odbiorcę. Badania są przeprowadzane zarówno na osobach zdrowych jak i chorych. Są bardziej czasochłonne i kosztowne niż badania obserwacyjne. Te z kolei są prowadzone już po wprowadzeniu ich na rynek. Za ich pomocą ocenia się ich skuteczność, możliwe działania niepożądane lub czynniki ryzyka. Organizacja badań obserwacyjnych nie wymaga takiego czasu i tak złożonej próby respondentów.

Wybór wykonawcy

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych nie zawsze jest prosta, dlatego istotna jest dobrze wykwalifikowana kadra. Co więcej, często badania zlecane są przez jednostki naukowe (uniwersytety i inne wyższe uczelnie). To wymaga profesjonalnego podejścia do zagadnienia. Wybierając firmę badawczą, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej doświadczenie w prowadzeniu badań obserwacyjnych. Dodatkowym atutem będzie posiadanie w szeregach kadrowych naukowców z dziedziny bioinformatyki i biotechnologii.