Ewaluacje

euroJednym z najważniejszych aspektów naszej działalności, w ostatnim okresie czasu, stało się prowadzenie na rzecz podmiotów gospodarczych, realizujących inwestycje współfinansowane przez Unię, badań ewaluacyjnych, czyli badań, mających na celu określenie poziomu przełożenia się zakończonych inwestycji na osiągnięte efekty, w stosunku do efektów zakładanych do osiągnięcia. Badania tego rodzaju, prowadzimy zgodnie z wytycznymi unijnymi, które są w tym względzie bardzo wymagające, aczkolwiek jasne i klarowne.

Na chwilę obecną, nasze agencje, oraz podległe nam firmy badawcze, realizują dziesiątki badań ewaluacyjnych, zarówno tych związanych z inwestycjami unijnymi, jak i wielu innych. Zajmujemy się więc także prowadzeniem ewaluacji nowych systemów nauczania w szkolnictwie polskim, oraz realizacją badań ewaluacyjnych w biznesie, gdzie ewaluacji może podlegać na przykład proces decyzyjny w przedsiębiorstwach.

Decydując się na przeprowadzenie ewaluacji dowolnego obiektu w naszych agencjach, zyskujecie Państwo przede wszystkim:

  • pełną gwarancję poprawności przeprowadzanych badań
  • wyniki pozwalające na realne określenie efektywności działania
  • wsparcie merytoryczne w całym procesie wdrażania działania, oraz prowadzenia badań ewaluacyjnych
  • badanie ewaluacyjne zapewniające możliwość poprawy prowadzenia działania jeszcze przed jego zakończeniem

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych, dzięki którym, osiągniecie Państwo poprawę realizacji poszczególnych proces w przedsiębiorstwach, jak również optymalizację procesu zarządzania, co jest wynikiem tego, iż ewaluacja, sama w sobie, jest na chwilę obecną standardem w zarządzaniu w sektorze publicznym, co oczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie, w jakości działań w tym sektorze. Przełożenie zaś ewaluacji, na rynek przedsiębiorstw prywatnych, pozwoli na lepsze zarządzanie działaniami prowadzonymi przez to przedsiębiorstwo.