Rynek pracy a kariera

Istnieją zawody, w których bezrobocie jest znacznie mniejsze niż w wielu innych. W związku z tym, są one postrzegane jako propozycje kierunków kształcenia dające lepsze widoki na zatrudnienie. Niekoniecznie jest to jednak prawidłowe rozumowanie, ponieważ w niektórych zawodach łatwo także o przesycenie rynku pracy. Wybór ścieżek kariery jest sprawą trudną, w grę wchodzić powinno jednak nie tylko rozeznanie rynku pracy, ale także indywidualne predyspozycje i preferencje. Wykonywana praca stanowi bardzo ważny element dojrzałego życia, którego nieodłączną część stanowi, dlatego zajęcie, które w dużej mierze wypełniać będzie nasz czas musi łączyć się jakoś z osobowością i skłonnościami człowieka.

Stresująca rzeczywistość

Osobną kwestię stanowi łączenie życia prywatnego i pracowniczego, a właściwie dzielenie czasu między nie. Jest to druga ważna przyczyna współczesnego natężenia stresu. Podział czasu na ten spędzany w pracy – zwyczajowe 8 godzin etatowych – i ten spędzany w domu, z bliskimi rodzi napięcia, związane  ze ścisłym podziałem doby pomiędzy sen, pracę i życie prywatne. W dwudziestoczterogodzinnej dobie mieści się dokładnie 8 godzin na pracę i kolejnych 8 na sen, zaś pozostałe 8 pozostaje do podziału pomiędzy rodzinę i udział w sferze społecznej. Wszelkie przypadki graniczne, jak codzienny dojazd do pracy, pozostają sporne, bo zabierają czas jednej z trzech równych części. Niedobrze jest kosztem snu wydłużać godziny czuwania, ale też życie rodzinne i społeczne, w skład którego wchodzą także wszelkie czynności związane z zachowaniem prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, dysponują zwykle ofertą znacznie szerszą, niż to, co można zmieścić w 8 godzinach.

Zawód przyszłości?

Co ciekawe, zawód informatyka-programisty wygląda – przynajmniej potencjalnie – na najlepszą opcję, zarówno z punktu widzenia pewności zatrudnienia, jak i trudnego podziału na życie osobiste i pracownicze. Młodzi ludzie decydujący się zdobywać wykształcenie w tym kierunku to zafascynowani nowoczesną technologią pasjonaci, którzy w dużej mierze polegają na samorozwoju i poznawaniu tajników kodów i skryptów na własną rękę. Tworzą internetowe społeczności, w ramach których wspólnie poszukują nowych rozwiązań i dzielą się wiedzą. Jeżeli gdzieś nauka ma postać żywej pasji, której poświęca się z zapałem każdą chwilę, to właśnie informatyka jest tym polem działalności naukowej, gdzie dzieje się to najczęściej. Programiści wchodzą także na rynek pracy wcześniej niż ich rówieśnicy z innych kierunków, bo ich typ pracy to najczęściej klasyczny home office w oparciu o umowę zlecenie, który nie koliduje z zajęciami na uczelni. Jako, że osoby zajmujące się oprogramowaniem i komputerami zwykle znakomicie radzą sobie z językiem angielskim, który jest niezbędny w programowaniu, nie ogranicza ich lokalny ani nawet ogólnopolski rynek, jeśli chodzi o poszukiwanie pracodawców.

Nowoczesny i szczęśliwy pracownik i człowiek

Tworzenie oprogramowania komercyjnego stanowi dla nich interesujący sposób na sprawdzenie się, dając z czasem poczucie bycia wartościowym na rynku pracy. Sprzyja temu także unikalność umiejętności – stworzenie aplikacji dedykowanej, aplikacji medycznej, aplikacji bazodanowej; te rzeczy są całkowicie poza zasięgiem przeciętnych śmiertelników, podczas gdy informatyk czuje się wśród programów dla firm jak ryba w wodzie. Oprogramowanie szyte na miarę to jednocześnie coś, co naprawdę zmienia świat na lepsze – dopasowane do funkcji a nawet preferencji poszczególnych branż oprogramowanie dla firm pozwala na rozwój nie tylko informatyki, ale sprzyja poprawieniu wyników możliwych do osiągnięcia w tych branżach. Jak w wielu przypadkach – ważne jest, żeby praca stanowiła pozytywny aspekt życia, związany z radością podejmowania wyzwań – taką możliwość bez wątpienia oferuje praca programisty, wykonywana w systemie home office.