Korzyści z przeprowadzania niekomercyjnych badań klinicznych

Niekomercyjne badania kliniczne są w dzisiejszych niezwykle popularne. Jednak nie każdy dostrzega ich wieloaspektowe korzyści. Zarówno pacjent jaki i lekarz czerpie korzyści z realizowania takich badań.

Czym jest niekomercyjne badanie kliniczne?

Niekomercyjne badanie kliniczne jest takim badaniem, w którym posiadaczem zebranych informacji w czasie trwania badania jest sponsor. Sponsorem mogą być różnorodne placówki naukowe, w tym uczelnie wyższe, podmioty lecznicze, badacze, jak i osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Celem danego sponsora nie jest wygenerowanie zysku w zakresie realizacji badań klinicznych, czy też produkowania, bądź obrotu produktów leczniczych. Istotnym faktem jest to, iż informacje zdobyte w czasie trwania niekomercyjnego badania klinicznego nie mogą zostać użyte w celu zdobycia pozwolenia na wprowadzenie nowego produktu leczniczego, wprowadzenia zmian w obowiązujących pozwoleniach, czy też w celach marketingowych. Każdy sponsor, który oddaje wniosek, aby rozpocząć takie badanie, musi oświadczyć, iż nie zostały, ani nie zostaną ustalone żadne porozumienia, które umożliwią zastosowanie zdobytych danych w trakcie przeprowadzania niekomercyjnego badania klinicznego do wprowadzanie nowego leku na rynek, wprowadzenia zmian w obecnym pozwoleniu, jak i celach marketingowych. Niekomercyjne badania kliniczne są przede wszystkim stosowane w istotnych sektorach terapeutycznych, jak i w przypadku chorób rzadkich, gdzie opracowywane są nowe sposoby leczenia. W zależności od sponsora niekomercyjne badania kliniczne mogą być realizowane na dużych grupach osób chorych, jak i mniejszych. Takie badania mogą być przeprowadzane wewnątrz danego kraju bądź też we współpracy wielu państw.

Korzyści z realizacji niekomercyjnych badań klinicznych

Choć wielu osobom może się wydawać, iż znacznie ważniejsze są badania kliniczne, to warto także zauważyć zalety badań niekomercyjnych. Realizowanie niekomercyjnych badań klinicznych wpływa na wiele aspektów. Nigdy nie uzyskamy pełnej wiedzy medycznej, jeśli nie będziemy wykonywać niekomercyjnych badań klinicznych. Najwięcej korzyści z tych badań czerpią:

  1. Pacjenci – dzięki nowym informacjom i wiedzy na temat leków, większa część społeczeństwa będzie miała dostęp do nowoczesnych, a zarazem innowacyjnych lekarstw. Nowe leki umożliwią zwalczanie rzadkich chorób, które do tej pory mogły być nieuleczalne.
  2. Badacze – uzyskują dostęp do nowych danych na temat medycyny. Dzięki realizacji niekomercyjnych badań klinicznych naukowcy oraz specjaliści będą mieli dokładniejsze dane, co umożliwi podejmowanie kolejnych decyzji. Osoby przeprowadzające niekomercyjne badania kliniczne będą mogły dyskutować i dzielić się wiedzą z innymi, także z uznanymi badaczami z różnych części świata.
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia – ulepszenie oferowanych świadczeń ze względu na dostęp do nowych informacji. Możliwość pomocy większej liczbie pacjentów, w tym osobom chorującym na rzadkie przypadłości.

Cele niekomercyjnych badań klinicznych

Niekomercyjne badania kliniczne są realizowane z wielu powodów. Głównym celem jest uzyskiwanie coraz to nowszych informacji na temat praktyk klinicznych. Niekomercyjne badania kliniczne przede wszystkim skupiają się na dogłębnej analizie dostępnych już specyfików medycznych. Sprawdzają jakość, a także skuteczność danych leków w innych dawkach, niż do tej pory były zalecane. Dzięki nim możliwe jest stworzenie nowych, lepszych systemów leczenia pacjentów. Skupiają się także na zastosowaniach leków, które zostaną ze sobą połączone oraz ich nowych możliwościach.

Niekomercyjne badanie kliniczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat

Niekomercyjne badania kliniczne mogą być przeprowadzane ze współpracą z jednostkami naukowymi. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® oferuje realizację takich badań. Eksperci pracujący w tej jednostce naukowej posiadają ponad 17-letnie doświadczenie, które jest widoczne w realizowanych niekomercyjnych badaniach klinicznych. Zlecenie realizacji niekomercyjnego badania klinicznego ekspertom z przedsiębiorstwa Biostat® opiera się na trzech etapach.

Pierwszym z nich jest przygotowanie badania. Polega na doborze odpowiedniej wielkości próby osób, a także na przygotowaniu hipotez. Etap ten jest realizowany wraz ze współpracą z Key Opinion Leaderami.

Kolejnym etapem jest realizacja niekomercyjnego badania klinicznego. Polega on między innymi na przeprowadzeniu wizyt zarówno monitorujących, jak i otwierających oraz zamykających.

Ostatnią fazą takiego badania jest jego zakończenie. Polega ona na przeprowadzeniu analiz statystycznych, a także na rozliczeniu się. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® oferuje także pomoc w przygotowaniu CSR.

Realizacja niekomercyjnych badań klinicznych jest niezwykle istotna. Przeprowadzanie ich umożliwia ciągłe rozwijanie się medycyny, a także oferowanie lepszych usług osobom chorym.