Badania fokusowe

fokusownia5W naszej stałej ofercie znajduje się również przeprowadzanie wszelkiego rodzaju badań fokusowych, które na chwile obecną są zdecydowanie najlepszym sposobem na zbadanie opinii klienta o produktach, czy też udzielenia odpowiedzi na pytanie o świadomość istnienia marki. Badania te są bardzo starannie i szczegółowo przeprowadzane według specjalnie przygotowanego scenariusza, dzięki czemu, ich przebieg może być starannie dopasowany do rodzaju badanych zagadnień, a co za tym idzie, do jeszcze lepszego i sprawniejszego uzyskiwania odpowiedzi na poszczególne, stawiane przez nas w badaniach pytania.

Profesjonalne badania fokusowe

W celu przeprowadzenia badania fokusowego, musimy dysponować odpowiednim miejscem, tak zwaną fokusownią, w której będzie można swobodnie prowadzić niczym nie zakłócaną dyskusje z grupą badanych osób, według przygotowanego scenariusza. Wszystkie fokusownie, jakimi dysponujemy to najnowsze pomieszczenia przeznaczone do tego typu badań, dzięki czemu, możliwe jest zapewnienie naszym klientów najlepszych wyników badań fokusowych. Nasze wszystkie fokusownie, wyposażone są w odpowiednie sprzęty oraz możliwość rejestracji badań na video, o czym oczywiście nie maja pojęcia osoby badane, a my z kolei dzięki temu mamy możliwość osiągnięcia jeszcze lepszych efektów badania, poprzez późniejszą, dogłębna oraz wnikliwą analizę przebiegu badania.

Zapewniamy tutaj pełne bezpieczeństwo w przeprowadzanych badaniach fokusowych, to znaczy, możemy zagwarantować iż ich wyniki będą podlegały sprawdzaniu i korygowaniu, przez przeprowadzanie kilku takich samych badań na grupach innych osób wytypowanych według tych samych kryteriów. Będą tutaj przeprowadzane praktycznie skrótowe badania ewaluacyjne, mające na celu wyeliminować wszelkie niedociągnięcia przeprowadzanego badania fokusowego, w celu osiągnięcia jak najbardziej poprawnych jego wyników.