Opracowania statystyczne dla farmacji i medycyny

Firmy medyczne i farmaceutyczne, a także przedsiębiorstwa z sektora CRO, a więc zajmującego się zlecaniem badań klinicznych i obserwacyjnych, rozwijają się nie tyko na rynkach amerykańskim, kanadyjskim, japońskim, czy europejskim. Również Polska coraz częściej staje się siedzibą zagranicznych oddziałów tych firm bądź też na rodzimym rynku powstają takie przedsiębiorstwa. Jak łatwo się domyślić, dzieje się tak dlatego, że już od dziesięcioleci rozwija się rynek leków i procedur medycznych. Rozwój ten przyspieszył w ostatnich dwudziestoleciu. Rocznie w Polsce przeprowadza się co najmniej kilkadziesiąt badań klinicznych, obserwacyjnych, edukacyjnych, biorównoważności, czy epidemiologicznych. Każdy z takich programów badawczych należy odpowiednio przygotować i zrealizować, mając na uwadze analizy statystyczne, jakie mają być wynikiem projektów. Dlatego firmy zajmujące się statystyką medyczną odgrywają coraz większą rolę w tym procesie.

Proces przygotowywania projektu

Same firmy farmaceutyczne, medyczne i CRO, z uwagi na rosnącą liczbę programów badawczych, nie są w stanie przeprowadzić wszystkich z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia analiz danych i statystyki. Dlatego wynajmują dobre firmy badawcze. Profesjonalna agencja badawcza dysponuje odpowiednim zespołem, doświadczonym i wyspecjalizowanym w tego typu analizach. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost atrakcyjności tych firm jest to, że członkowie tych zespołów zwykle wcześniej byli pracownikami instytucji naukowych. Potrafią więc spełnić oczekiwania nie tylko klientów komercyjnych, ale też lekarzy-badaczy i naukowców z uczelni medycznych i prywatnych jednostek naukowych, w których przeprowadza się badania. Ci specjaliści wiedzą, jak istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie celów badania, określenie hipotez badawczych, opracowanie planu analizy statystycznej (SAP). To eksperci w obszarze biostatystyki, statystyki medycznej, analizy danych, medycznych analiz statystycznych, bioinformatyki, matematyki, programowania, baz danych, wsparcia IT.

Faza analizy statystycznej

Każdy z procesów badawczych prowadzonych przez dobrą firmę badawczą powinien zakończyć się zebraniem dużej ilości danych, które przede wszystkim są istotne, a więc posiadają wartość statystyczną. Po przygotowaniu bazy danych następuje faza analizy, prowadząca do raportów statystycznych i medycznych opracowań statystycznych. Obejmuje bardzo różne sposoby pracy z danymi, od prostych analiz opisowych i porównawczych, przez analizy korelacji, analizy regresji, analizy czynników ryzyka, przeżywalności, przeprowadzanie testów istotności, budowanie modeli i wiele innych. Wszystko jest przeprowadzane w ten sposób, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.