Badania ankietowe do sprawdzania materiałów i haseł reklamowych

Reklama zawsze powinna mieć odgórnie założony cel. Trudno jednak o obiektywność osób, które ją tworzą, dlatego przed zaprezentowaniem szerszej publiczności spot powinien zostać pokazany mniejszej grupie kontrolnej. Po jego ukazaniu można przeprowadzić badania ankietowe i na tej podstawie sprawdzić, czy jest ona skuteczna. Dlaczego warto to robić?

Jakie cele powinna spełniać dobra reklama?

Reklama stanowi ważny element komunikacji marki z otoczeniem i jest głównym składnikiem działań marketingowych. Zawsze ma ona jakiś cel, przy czym zazwyczaj jest to o wiele więcej, aniżeli tylko perswazja, czyli nakłanianie do zakupu. Jakie jeszcze reklama ma cele?

  • Cel informacyjny – reklama zapoznaje potencjalnych konsumentów z danym produktem lub usługą.
  • Cel przypominający – komunikaty mają pokazywać, jakie korzyści uzyska klient decydując się na dany produkt.
  • Cel polegający na budowaniu zaufania – klienci nabierają zaufania do marki, a tym samym także do jej artykułów.
  • Cel informacyjny – reklama zawiera istotne informacje mające wskazać, czym dokładnie jest produkt.

Oczywiście w jednej reklamie trudno spełnić wszystkie funkcje, dlatego właśnie niezbędne jest sprawdzanie, czy założenia twórców zostały osiągnięte.

Badanie ankietowe przed zaprezentowaniem reklamy

Znakomitym sposobem na sprawdzenie, jak promocja jest odbierana przez grupę docelową jest jej wcześniejsze przetestowanie poprzez zaprezentowanie niewielkiej grupie osób. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem szybkiego badania ankietowego realizowanego online.

Służy do tego ciesząca się uznaniem platforma Badanie Opinii, która została stworzona przez Centrum Naukowo-Badawcze Biostat®. Posiada ona bazę ponad 100 tys. respondentów, którzy zostali podzieleni ze względu na szereg kryteriów demograficznych i socjoekonomicznych, a także według zainteresowań i stylu życia. Dzięki temu reklama może zostać przetestowana na bardzo precyzyjnie dobranej próbie.

Jakie pytania zadać w badaniu ankietowym dotyczącym odbioru reklamy?

Przykładowe pytania do badania ankietowego oceniającego odbiór reklamy przez ankietowanych to:

  • jakie emocje najlepiej opisują reklamę? – respondent wybiera kilka spośród takich określeń jak np. drażniąca, energiczna, humorystyczna, nudna, twórcza oraz przykuwająca uwagę,
  • jak reklama jest oceniana na tle innych, dotyczących podobnej kategorii produktów? – warianty to najczęściej skala od „znacznie lepsza” do „znacznie gorsza”,
  • czy reklama zachęca do zakupu produktu – respondent udziela odpowiedzi „tak”, „nie” lub „trudno powiedzieć”.

Przetestowanie reklamy na małej grupie osób pozwala sprawdzić, czy założenia twórców zostały osiągnięte. Umożliwi to także wykluczenie ewentualnych błędów, zanim reklama będzie zaprezentowana w mediach.