Jak niskim kosztem zrobić dobre badania rynku?

Badania rynku są dla przedsiębiorstw bardzo cennym źródłem informacji. Pokazują one m.in. to, jakie są preferencje konsumentów, jak działa konkurencja, a także jak funkcjonują kanały sprzedażowe. Dane te są więc kluczowe, by podejmować strategiczne decyzje. W jaki sposób można je pozyskiwać oraz jakie są wady i zalety poszczególnych rodzajów badań marketingowych?

 

Zostanie klientem konkurencji

 

Pomysłem, który jest oczywisty, a wciąż dość rzadko wykorzystywanym przez firmy, jest zostanie klientem konkurencji. Takie badanie rynku pozwala sprawdzić, jak dostarcza ona produkty i usługi, jak przebiega proces reklamacji oraz jak wygląda obsługa klienta.

 

Zestawiając je z działaniami we własnej firmie można pozyskać naprawdę użyteczne informacje i wykorzystać na swoją korzyść. Warto z takiej metody badania rynku korzystać zwłaszcza wtedy, gdy konkurencja plasuje się w większości rankingów wyżej oraz stanowi punkt odniesienia.

 

Oczywiście przy badaniu rynku poprzez sprawdzenie konkurencji trzeba zachować dużą dozę obiektywizmu oraz wiedzieć, które dokładnie aspekty chce się sprawdzić.

 

Badania rynku poprzez ankiety

 

Znakomitym sposobem na przeprowadzenie badań rynku na dużej grupie osób jest przeprowadzenie ankiety online. Można to zrobić za pośrednictwem platformy Badanie Opinii, która dysponuje bazą ponad 100 tys. respondentów. Pozyskano od nich szereg użytecznych informacji, dzięki czemu firma może skierować badanie rynku do dokładnie wybranej przez siebie grupy osób stanowiących najczęściej jej klientów docelowych.

 

Co można badać taką metodą? M.in. zwyczaje zakupowe konsumentów, wizerunek marki własnej na tle najbliższych konkurentów, a także to, jakie są wymagania klientów odnośnie danej kategorii produktów.

 

Główną zaletą jest w tym przypadku możliwość szybkiego zbadania rynku na większej próbie osób, dzięki czemu uzyskane wyniki są miarodajne, a wnioski z nich płynące można szybko wdrożyć w plany firmy. Trzeba również wspomnieć o tym, że dzięki przeprowadzaniu ich online badania te są zdecydowanie tańsze i dostępne także dla mniejszych przedsiębiorstw. Warto więc korzystać z ich potencjału.

 

Obserwacja

 

Kolejną metodą badania rynku wykorzystującą minimalne zasoby finansowe jest samodzielna obserwacja. Warto praktykować ją zwłaszcza przed otworzeniem własnej firmy tak, aby wskazać mocne i słabe strony konkurentów, jakie dokładnie usługi dodatkowe posiada oraz jak radzi sobie z klientami.

 

Dzięki temu można wyciągnąć szereg naprawdę istotnych wniosków oraz na ich podstawie uniknąć błędów konkurencji, a tym samym zyskać nad nią przewagę już od samego początku działania. Na błędach warto się bowiem uczyć, byle nie na własnych.

 

Badania rynku to podstawa sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Oczywiście w przypadku tych mniejszych trzeba korzystać z kreatywnych sposobów, które pozwolą nie wydać na ten cel zbyt dużo, a uzyskać miarodajne wyniki.