analiza danych7

Analizy statystyczne

Przeprowadzamy także wszelkiego rodzaju analizy statystyczne, czyli analizy dotyczące zjawisk masowych. Na podstawie badanych przez grup społecznych, będących tutaj swego rodzaju zjawiskiem masowym, uzyskujemy dane, które w następnej kolejności poddajemy wnikliwym analizom, pod względem wytycznych naszych klientów, przez co dostają oni w wyniku gotowy, bardzo zbliżony do rzeczywistego, obraz modelu zachowania przeciętnego członka danej grupy. Wiedza ta, jest wykorzystywana, zarówno przez przedsiębiorców, w celu kształtowania swojej sprzedaży, jak i przez wszystkich naukowców, którzy zajmują się badaniem zachowania jednostki w danej grupie społecznej.

Przeprowadzanie analizy statystycznej

Wszystkie realizowane przez nas analizy statystyczne, zawsze przeprowadzamy zgodnie z najnowszymi technologiami analitycznymi, oraz z uwzględnieniem wytycznych naszych klientów, którzy zlecając analizę danych statystycznych, chcą przecież uzyskać konkretne odpowiedzi na konkretnie postawione pytania. Bardzo często wraz z tego typu analizami wykonujemy dla naszych klientów badanie market research przeprowadzany przez agencję badawczą Biostat z Rybnika, które jest nieco bardziej rozległe w swojej formie, bowiem obejmuje ono swoim zakresem cały rynek, a nie tylko klienta. W wyniku badania market research, nasi klienci otrzymują kompletne dane, na temat zarówno zachowania klienta, motywów jego działania, jak również informacje o konkurencji, ich produktach, o kształtowaniu się cen i ich przełożeniu na popyt. Jednym słowem, market research, jest to kompletne badanie danego segmentu na rynku, pokazujące przedsiębiorcy, wszystkie aspekty z nim związane, przez co może on po dogłębnej i wnikliwej analizie dostarczonych przez nas informacji, opracować konkretną strategię działania, tak, aby było ono jak najbardziej skuteczne.

Badania z zakresu market research

Wytwarzamy i dostarczamy naszym klientom także, na bieżąco aktualizowane bazy biznesowe, czyli bazy danych przeznaczone właśnie na potrzeby biznesu. W wielu przypadkach powstają one właśnie podczas realizacji badania market research, czyli badania marketingowego, bowiem tutaj będziemy mieli na przykład bazy biznesowe zawierające listy wszystkich przedsiębiorców, będących w danym segmencie rynku konkurentami. Jest to bardzo ważna dla przedsiębiorcy baza danych, bowiem na jej podstawie można dostosować swoje działania do działań konkurencji tak, aby zawsze być o krok do przodu.

Zapraszamy do współpracy w zakresie analiz statystycznych, oraz market research, wszystkich przedsiębiorców, którzy stawiają na profesjonalne działania, oparte o rzetelnie zebrane i poddane wnikliwej analizie informacje.