analiza danych4

Badania statystyczne

Prowadzenie badań statystycznych, to jedna z ciekawszych form badawczych, dzięki której, można stosunkowo precyzyjnie określić zasady zachowania się zjawisk masowych, oraz reguły rządzące tymi zjawiskami. Zjawiskiem masowym z naszego punktu widzenia, może być tutaj na przykład ogół społeczności ludzkiej zamieszkującej danej kraj, której badanie statystyczne, będzie się opierało przede wszystkim na dogłębnym sprawdzeniu ich preferencji w kwestii danego segmentu rynku, czyli chęci zakupu poszczególnych produktów, czy też skorzystania z usług. 

Przebieg badania statystycznego

Jest to dla biznesu bardzo ważne badanie statystyczne, dające przedsiębiorcy pewien obraz o tym, jak kształtuje się rynek w jego branży, jak wygląda zapotrzebowanie na produkt, i jak dużym zainteresowaniem cieszą się tutaj produkty w stosunku do niego konkurencyjne. Oczywiście wyniki badań statystycznych, nie będą tutaj w stu procentach pokrywały się z rzeczywistością, bowiem musimy pamiętać, iż statystyka, ma to do siebie, iż jej nieodłącznym elementem jest zawsze pewien poziom losowości. Prowadząc tego rodzaju badania statystyczne, musimy najpierw z całego ogółu społeczności, wytypować odpowiednią grupę reprezentatywną, która będzie poddana badaniu, zaś wyniki badania, będą odwzorowaniem zachowania się całej, ogromnej społeczności. Posiadane doświadczenie pozwala nam na bardzo dobre i precyzyjne typowanie respondentów do grupy reprezentatywnej, przez co wyniki badań, są bardzo dobrym, bliskim prawdy odzwierciedleniem rzeczywistego stanu.

Badania fokusowe

Na co dzień prowadzimy tego rodzaju badania statystyczne, jak również podpieramy się dodatkowo badaniami fokusowymi. Posiadamy w tym celu specjalne pomieszczenie do przeprowadzania badań fakusowych, które zapewnia pełen spokój w trakcie badania, oraz gwarantuje wysoki poziom poprawności otrzymywanych wyników. Nasza fokusownia, należy do najnowocześniejszych fokusowni w kraju, wobec czego możemy powiedzieć, iż jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby badania statystyczne, dodatkowo przeprowadzić częściowo w fokusowni, w celu osiągnięcia bardzo precyzyjnych wyników.