Badania rynku – zachowanie efektywności działania

Skupiając się na właściwym określaniu potrzeb i strategii rozwojowej powinno się w regularny sposób przeprowadzać badania rynku, które pozwolą na kontrolowanie aktualnej sytuacji oraz dynamiczne reagowanie na zachodzące zmiany. Co więcej badania takie pozwalają również na wychwycenie tendencji ujawniających się na rynku.
 

Badania są rodzajem wsparcia

Wszelka działalność, która skupia się na otrzymywaniu wymiernych zysków powinna podlegać stałej kontroli zezwalając na obiektywne zrozumienie zachodzących wydarzeń. Takim narzędziem służącym do monitorowania występujących zmian może być systematycznie powtarzane badań rynku, które:

 • są w pełni obiektywne;
 • pozwalają na ujęcie badanego zagadnienia z różnych perspektyw;
 • podwyższają skuteczność podejmowanych działań;
 • poddają ocenie dotychczasowe działanie;
 • dają możliwość prognozowania potrzeb konsumenckich.

Techniki realizacji badań

Badania rynku realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® są realizowane za pomocą nowoczesnych technik i zaawansowanych narzędzi wspieranych przez systemy IT. Internetowy panel konsumencki, który zrzesza ponad 100 000 zaangażowanych panelistów (konsumentów), biorących czynny udział w badaniach, jak również platforma SurvGo™ umożliwiająca samodzielne konstruowanie wysokiej jakości kwestionariuszy ankiet i prowadzenie badań, gwarantuje szybki czas realizacji projektów badawczych w zakresie badań rynku.
 
Wykorzystując tradycyjne metody takie jak:

 • analizę danych zastanych (desk research), opierającą się na dostępnych źródłach statystycznych, jak dane GUS lub NFZ, raporty finansowe, biuletyny publiczne, informacje z przetargów;
 • badania telefoniczne CATI, czyli badania telefoniczne które są prowadzone z udziałem celowo dobranych respondentów, jak: klienci, eksperci poszczególnych branż, specjaliści konkurencyjnych firm oraz branżowi eksperci;
 • CAWI, czyli ankietowe pomiary prowadzone za pomocą metody online;
 • PAPI, badania ilościowe wykorzystujące kwestionariusze papierowe;
 • ankietowe badania SMS;
 • tajemniczy klient, pozwalające zweryfikować jakość obsługi w punktach handlowo-usługowych, jak również nakreślić stopień przestrzegania wytyczonych standardów przez obsługę.

Autorskie metody badań jakościowych

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® badania rynku oparte na badaniach jakościowych opieramy na autorskiej kilkustopniowej metodzie prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), a następnie zogniskowanych wywiadów grupowych FGI.
 

Powtarzalność badań

Tylko badania rynku, które zostają wykonane przez obiektywne osoby i przy wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi badawczych można uznać za wartościowe i takie, które dostarczą wiarygodnych danych. Co więcej raz wykonane badanie należy systematyczne powtarzać, gdyż sytuacja rynkowa szybko się zmienia, a więc też same wyniki badania przestają odpowiadać realiom danej chwili, jaka panuje w branży. Rozwój wymaga stałego monitorowania sytuacji.
 

Skonkretyzowany cel badań rynku

Trzy zasady badań, a więc: obiektywność, regularność oraz skonkretyzowany cel pozytywnie wpływają na utrzymywanie analiz na wysokim poziomie. Ma to szczególne znaczenie, jeśli przyjrzeć się wadze takiego procesu badawczego w całym okresie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.
 

Efektywność

Mówiąc o efektywności badania rynku nie ma się na myśli tylko osiągania dużych zysków w relatywnie krótkim czasie, ale przede wszystkim ujmuje się tutaj kwestie właściwego rozwoju i wzrostu, które pozwalają na działania oparte na skuteczności podejmowania decyzji oraz dynamiczne oddziaływanie na występujące pozytywy bądź negatywne zmiany. Badania rynku pozwalają na zrozumienie faktycznej sytuacji firmy, a zatem pozwalają na monitorowanie zachodzących wydarzeń i efektywne działanie względem tychże wydarzeń.