O pytaniach, które powinny znaleźć się w badaniu satysfakcji pracowników

Zadowoleni pracownicy efektywniej wykonują powierzone im obowiązki, a tym samym w większym stopniu przyczyniają się do sukcesu organizacji. Dowodzi to temu, że warto pamiętać o regularnym przeprowadzaniu badań satysfakcji pracowników, co pozwoli na kontrolowanie zmieniającego się poziomu zadowolenia oraz wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą ową satysfakcję.

Pytania powinny dotyczyć wielu aspektów wykonywanej pracy

Zadowolenie samo w sobie jest stanem zmiennym, na który wpływa wiele czynników np. atmosfera w miejscu pracy, wysokość zarobków, możliwość rozwoju i awansu, poczucie akceptacji i spełniania, stosunki z współpracownikami, a także spójność między misją firmy, a wartościami i planami rozwojowymi pracowników. Oznacza to, iż w kwestionariuszu przygotowanym dla pracowników powinny znaleźć się pytania dotyczące:

 • kultury firmy – Czy lubisz kulturę naszej firmy? Czy kultura naszej firmy jest spójna z twoimi wartościami? – pytania te mogą zostać nakierowane także na relacje interpersonalne oraz środowisko pracy,
 • rozwoju indywidualnego – Czy firma daje ci możliwość rozwoju własnej kariery w pożądanym przez ciebie kierunku?
 • oceny własnej pracy – Jak uważasz: w jakim stopniu twoja praca ma znaczenie dla rozwoju firmy/osiąganych sukcesów? Czy czujesz się doceniony za wykonywaną pracę?

W kwestionariuszu warto pytań się o relacje z przełożonymi

Inne pytania zawarte w kwestionariuszu mogą być zorientowane na relacje występujące między pracownikiem a jego przełożonymi. Takie pytania mogą przyjąć następującą formę:

 • Czy twoi przełożeni skutecznie i w odpowiednim czasie przekazują informacje o firmie/następujących zmianach/przyszłych wydarzeniach?,
 • Czy czujesz, że twoje obowiązku są precyzyjne określone?,
 • Czy oczekiwania wobec ciebie są dopasowane do twoich umiejętności/posiadanych zasobów?,
 • Czy uważasz, że praca w twoim zespole jest rozkładana równomiernie na wszystkich członków?,
 • Czy przełożeni cenią twoją opinię?

Relacje z przełożonymi w dużym stopniu decydują o zadowoleniu pracowników, a także przekładają się na efektywność ich pracy. Pracownik, który czuje się ważny i traktowany na równi z pozostałymi pracownikami, osiąga lepsze wyniki.

Pytania powinny sprawdzać, jak pracownik czuje się w miejscu pracy

W kwestionariuszu badania satysfakcji pracowników nie może zabraknąć pytań dotyczących odczuć pracownika. Mogą one brzmieć w następujący sposób:

 • Czy czujesz się dobrze w otoczeniu innych współpracowników?
 • Jak ocenisz swoje relacje ze współpracownikami z wykorzystaniem skali np. 1-6?
 • Czy czujesz, że w swojej pracy wykorzystujesz swoje umiejętności w zadowalającym cię stopniu?
 • Czy czujesz, że firma robi wszystko, aby umożliwić ci wykonywanie efektywnej pracy (np. dostarcza ci potrzebne narzędzia),
 • Czy czujesz się doceniony przez pracodawcę?

Takie pytania mają na celu zweryfikowanie, czy pracownik czuje się dobrze w swoim środowisku pracy, a następnie wprowadzenie koniecznych zmian w przypadku pozyskania negatywnych informacji zwrotnych.