Efektywność a badania rynku

Skupiając się na właściwym określaniu potrzeb i strategii rozwojowej powinno się w regularny sposób przeprowadzać badania rynku, które pozwolą na kontrolowanie aktualnej sytuacji oraz dynamiczne reagowanie na zachodzące zmiany. Co więcej badania takie pozwalają również na wychwycenie tendencji ujawniających się na rynku.

Badania są rodzajem wsparcia

Wszelka działalność, która skupia się na otrzymywaniu wymiernych zysków powinna podlegać stałej kontroli zezwalające na obiektywne zrozumienie zachodzących wydarzeń. Takim narzędziem służącym do monitorowania występujących zmian może być systematycznie powtarzane badanie rynku, które:

 • jest w pełni obiektywne;
 • pozwala na ujęcie badanego zagadnienia z różnych perspektyw;
 • podwyższa skuteczność podejmowanych działań;
 • poddaje ocenie dotychczasowe działanie;
 • daje możliwość prognozowania.

Trzy najważniejsze zasady badań

Ważne jest jednak, aby każde takie badanie zachowało trzy elementarne zasady:

 1. było obiektywne;
 2. zostało powtórzone po odpowiednim upływie czasu;
 3. posiadało skonkretyzowany cel.

Tylko badanie, które zostało wykonane przez obiektywne osoby i przy wykorzystaniu obiektywnych narzędzi badawczych można uznać za wartościowe i takie, które dostarcza wiarygodnych danych. Co więcej raz wykonane badanie należy systematyczne powtarzać, gdyż sytuacja rynkowa szybko się zmienia, a więc też same wyniki badanie przestają odpowiadać realiom danej chwili.

Rozwój wymaga monitorowania wzrostu

Skonkretyzowany cel badań rynku pozwala natomiast:

 • dobrać odpowiednie narzędzia badawcze;
 • wyznaczyć właściwą grupę docelową badania;
 • zwrócić szczególną uwagę na sprawy najważniejsze.

Wszystkie te trzy zasady badanie, a więc obiektywność, regularność oraz skonkretyzowany cel pozytywnie wpływają na utrzymywanie badania na wysokim poziomie jakościowym. Ma to szczególne znaczenie, jeśli przyjrzeć się wadze takiego procesu badawczego w całym okresie trwania danego przedsiębiorstwa.

Czym jest efektywność?

Mówiąc o efektywności nie ma się na myśli tylko osiągania dużych zysków w relatywnie krótkim czasie, ale przede wszystkim ujmuje się tutaj kwestie właściwego rozwoju i wzrostu, które pozwalają na działania oparte na skuteczności podejmowania decyzji oraz dynamiczne oddziaływanie na występujące pozytywny bądź negatywne zmiany. Badania rynku pozwalają na zrozumienie faktycznej sytuacji firmy, a zatem pozwalają na monitorowanie zachodzących wydarzeń i efektywne działanie względem tychże wydarzeń.