O procesie badania satysfakcji pracowników

Wysoki poziom zadowolenia pracowników, jest podstawą dobrze rozwijającej się firmy. Pracownik, który czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy, jest zmotywowany do dalszego rozwoju, a tym samym efektywnie wykonuje powierzone obowiązki. Badania satysfakcji pracowników pozwalają określić aktualne zadowolenie współpracowników oraz wskazać elementy, które budują ich nastawnie do pracy.

 

Czym jest satysfakcja?

Należy pamiętać, że satysfakcja jest stanem zmiennym i zależy od wielu czynników. Ich właściwe określenie umożliwia efektywną pracę nad odczuwanym zadowoleniem. Niska satysfakcja pracowników z czasem może skutkować negatywną atmosferą w środowisku pracy i przyczynić się do wywoływania konfliktów. Przeprowadzenie badań zorientowanych na satysfakcje daje szansę na:

 • szybkie zdefiniowanie zaistniałych kłopotów;
 • natychmiastowe podjęcie działań naprawczych;
 • dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań pracowników.

 

W jaki sposób przeprowadza się badania zorientowane na zadowolenie?

Realizacja badania pozwoli na spojrzenie na zachodzące trudności w miejscu pracy z perspektywy pracownika. Oznacza to, że pracodawca zyskuje możliwość lepszego zrozumienia swoich pracowników, a następnie dostosowania działań do ujawniających się oczekiwań w procesie badawczym. Badania mogą być realizowane z wykorzystaniem:

 • ankietyzacji online bądź papierowej– ważne, aby takie badanie gwarantowało pracownikowi anonimowość, co przełoży się na wiarygodny wynik badania;
 • wywiadu indywidualnego;
 • wywiadów grupowych, które prowadzone są przez moderatora.

Niezależnie od wybranej formy badania, specjaliści wydobędą informacje, które będą stanowić odpowiedź na postawiony problem, cel badawczy.

 

Różnorodne metody dostarczają wieloaspektowych informacji

Badanie satysfakcji może koncentrować się na wielu aspektach. Warto tym samym wykorzystać w procesie zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Metody ilościowe pozwolą na zbadanie częstotliwości występowania jakiegoś zjawiska czy wskażą inne dokładne wartości liczbowe. Zaś metody jakościowe pozwolą na wskazanie przyczyn występowania danego zjawiska. Tym samym tego typu proces badawczy może dostarczyć informacji:

 • dotyczących aktualnej sytuacji;
 • zorientowanych na ciągu przyczynowo-skutkowych;
 • nakierowanych na działania, które warto wdrążyć w celu wyeliminowania powstałych problemów.

 

Elementy, które budują satysfakcję pracowników

Omawiane badania koncentrują się na wszystkich wybranych aspektach, które budują zadowolenie pracowników. Stąd przed przystąpieniem do ankietyzacji pracowników, warto zadać pytanie o to, jakie elementy w największym stopniu wpływają na poziom zadowolenia. I tak wśród najczęściej poddawanych elementów, można wyznaczyć:

 • atmosferę w środowisku pracy;
 • zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia;
 • możliwości rozwoju;
 • współpracę między poszczególnymi działami;
 • możliwość realizacji w pracy swoich wartości, zainteresowań;
 • samozadowolenie pracownika.

 

Zadowoleni pracownicy gwarantują dalszy wzrost firmy

Informacje pozyskane w toku realizacji badania satysfakcji pracowników mogą przełożyć się na zwiększenie efektywności pracy wykonywanej przez wskazaną grupę. Przede wszystkim tego typu badania są formą motywatora, która skłania pracowników do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, co w ostateczności przekłada się na lepsze wyniki osiągane przez cały zespół. Dowodzi to temu, iż zadowolony pracownik to najcenniejszy zasób prężnie działającej firmy.