Nowoczesne narzędzia do badania satysfakcji klientów online

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie jest zaspokojenie potrzeb klientów w większym stopniu niż konkurencja. Aby dowiedzieć się, czy klienci są faktycznie zadowoleni z obsługi oraz z dostarczanych produktów lub usług, nie wystarczy jednak monitorować samych wyników sprzedaży. Dzisiaj konieczne jest badanie satysfakcji klientów na bieżąco i to w taki sposób, by pozyskana wiedza na ten temat pozwalała w porę wdrożyć modyfikacje w ofercie. Jednym z najlepszych do tego narzędzi są nowoczesne aplikacje do ankietyzacji online.

Jak mierzyć poziom zadowolenia klientów?

Każdy klient jest inny i każdy zwraca uwagę na inne kwestie związane z zakupem produktu lub korzystaniem z usługi danej firmy. Dla jednych kluczową sprawą jest wysoka jakość towaru, dla innych jego niska cena, a jeszcze innych sposób obsługi. Wiedza na temat tego, co dla klientów jest ważne, pozwala firmie lepiej dostosować ofertę, poprawić komunikację z klientem, znaleźć odpowiednie formy przekazu marketingowego, czyli zrobić wszystko, by podnieść poziom zadowolenia klientów, co z kolei przełoży się na wielkość sprzedaży i zysków. Najlepszym sposobem na poznanie poziomu satysfakcji klienta jest bezpośrednie zapytanie ich o opinie na temat jej oferty oraz jakości obsługi. Narzędziem pozwalającym uzyskać takie opinie są ankiety. W dobie internetu można je przeprowadzać szybko i wydajnie dzięki specjalnym aplikacjom do ankietyzacji.

Skuteczność ankiet online

Nowoczesne oprogramowanie do ankiet pozwala przeprowadzać ankiety wśród klientów bezpośrednio w przeglądarce internetowej np. na stronie sklepu online. Ankiety takie mogą mieć bardzo atrakcyjną formę, ponieważ aplikacja do ich tworzenia i przeprowadzania pozwala na uzupełnianie tradycyjnych kwestionariuszy elementami audiowizualnymi. To zachęca klientów do ich wypełniania i podzielenia się z firmą opinią na różne tematy. W ankietach można klientów zapytać o niemal każdą kwestię – o jakość produktu, o zadowolenia z dostarczonej usługi, o postrzeganie jakości obsługi klienta, sposób obsługi sklepu internetowego itp. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu do ankiet można szybko wygenerować raport z badania, który stanie się cenną wskazówką do wdrożenia ewentualnych zmian w celu poprawy zadowolenia klientów.

Monitorowanie satysfakcji klientów w sposób elektroniczny jest dużo tańsze i wydajniejsze niż tradycyjne techniki ankietowania. Dobra aplikacja do ankietyzacji pozwala nie tylko w krótkim czasie przygotować badanie, ale równie szybko je przeprowadzić oraz niemal natychmiast uzyskać wyniki badania.