Kapitał i wiedza

Konstruowanie długofalowej strategii rozwoju marki to zadanie wymagające szerokiej, wieloaspektowej wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku i świadomości złożonych zależności, które w nim zachodzą. Wiedzę taką z pewnością daje doświadczenie i długotrwała obserwacja – jednak można ten kapitał budować także w oparciu o usługi firm oferujących badania marketingowe.

Badanie marketingowe – to znaczy co?

Uproszczony schemat badania rynku składa się z czterech etapów:

  1.   Sprecyzowanie zakresu badania (pytania i cele badawcze).
  2.   Dobór odpowiedniej metodologii, narzędzi i technik badawczych.
  3.   Pozyskiwanie danych, analiza i weryfikacja zebranego materiału.
  4.   Opracowanie wniosków i rekomendacji, redakcja raportu końcowego.

Badania marketingowe stanowią istotne wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji w firmie. Coraz częściej liderzy branżowi zlecają wykonywanie analiz i sondaży różnego rodzaju agencjom. Oprócz funkcji pomiarowej i doradczej, zaletą badań marketingowych jest to, że kształtują one w pewnym stopniu rynek, wnosząc ważny wkład w funkcjonowanie całej społeczności branżowej.

Zakres badań marketingowych zwykle zamyka się między czterema, zachodzącymi na siebie, obszarami:

  • Klient
  • Rynek
  • Marka
  • Produkt

Te pojęcia łączą się ze sobą w niezliczoną ilość kombinacji i zależności i nie sposób badać ich w oddzieleniu od siebie. Kiedy myślę o produkcie, myślę o tym, co przyniesie on klientowi, w jaki sposób spełni jego oczekiwania, czym zaskoczy, jaką nową wartość wniesie na rynek, czy wpasuje się w dotychczasową ofertę, czy może stworzy zupełnie nowy, innowacyjny wizerunek marki. Dlatego zagadnienia związane z badaniami marketingowymi stanowią specyficzną gałąź wiedzy, której metody badawcze czerpią z ekonomii, socjologii, statystyki i informatyki.

Oferta badań rynku w Polsce

Badania rynku doczekały się dotychczas bogatej literatury przedmiotowej – specjalizujący się w nich badacze stale poszerzają zakres swoich umiejętności, na bieżąco pozostając w kontakcie z tematem. Dlatego największą skutecznością cieszą się badania marketingowe realizowane przez specjalne firmy badawcze lub przez powołane w tym celu jednostki wewnątrz firmy. Działy badawczo-rozwojowe wciąż jeszcze nie są popularne w polskich firmach, jednak topowi przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z bogatej oferty zewnętrznych badaczy.

Wybór najlepszej firmy badawczej zwykle opiera się w dużej mierze na cenie. Mądry przedsiębiorca jednak bierze również pod uwagę aspekt rzetelności wyników, którą zapewnia się poprzez wykorzystanie wzajemnej weryfikacji wykorzystywanych w badaniu metod, narzędzi i technik badawczych. Dlatego oprócz ceny, należy się przyjrzeć ilości oferowanych przez firmę badawczą metod. Zwykle im ich więcej, tym wiarygodniejsze wyniki przyniesie prowadzone w ten sposób badanie – a co za tym idzie, tym pewniejszą stanowić będzie podstawę dla opracowywania skutecznych rozwiązań na przyszłość.