Społeczność badaczy

Firmy badawcze istniejące na dzisiejszym rynku wśród używanych metod posiadają m.in. badania CAPI (wspomagane komputerowo ankiety bezpośrednie), CATI (badania telefoniczne), PAPI (tradycyjne papierowe ankiety) oraz…