Medical market research – badania rynku to przewaga nad konkurencją

Badania rynku farmaceutycznego - pewne korzyści!

Badania rynku farmaceutycznego są konieczne ponieważ dostarczają cennych informacji, które pozwalają na uzyskanie przewagi w obliczu ogromnej konkurencji jaka panuje na tym rynku. Z analizy dobrze zaprojektowanych badań rynku farmaceutycznego oraz medycznego producent może uzyskać kompleksowe dane zarówno o aktualnej sytuacji na danym rynku jak i prognozy nowych zjawisk i kierunków rozwoju w branży

Do czego służą badania medical market reaserch?

Badania rynku farmaceutycznego pozwalają na projektowanie skutecznych kampanii marketingowych. Analiza prawidłowo zaprojektowanych i przeprowadzonych przez profesjonalną organizację badań to niezwykle cenna broń w walce konkurencyjnej, która jak wiadomo w branży farmaceutycznej jest szczególnie nasilona. Pozwalają na zebranie danych na każdym poziomie projektowania kampanii wprowadzania nowego produktu na dany rynek.

 Badania, żeby wnioskami z raportu można było posłużyć się podczas projektowania kompleksowej kampanii marketingowej produktu muszą dostarczać analizy wielu parametrów zarówno dotyczących samego produktu, postaw konsumenckich, potrzeb potencjalnych klientów i ich dotychczasowych doświadczeń. Szczegółowo bada się między innymi:

- produkty: leki na receptę, leki dostępne bez recepty;

- klientów: ich preferencje zakupowe, zarówno konsumentów jak i decydentów (lekarzy i farmaceutów);

- świadomość danej marki wśród potencjalnych klientów w tym przede wszystkim skojarzenia z marką oraz postrzeganie jej na tle konkurencji;

- reakcje na opakowanie, postawy konsumenckie;

- materiały marketingowe w tym reklamy i hasła;

- relacje z pacjentem – klientem, szczególnie jakość obsługi pacjenta w placówce medycznej oraz klienta w aptece;

- sprawność i efektywność pracy przedstawicieli medycznych;

- efektywność oraz skuteczność istniejących lub planowanych kanałów dystrybucyjnych.

Dobór metody w zależności od potrzeb

Żeby uzyskać kompleksowe, wiarygodne i przydatne wyniki badań stosuje się szereg różnych metod i technik analitycznych. Dzięki temu, że uzupełniają się one wzajemnie badanie pozwala uzyskać pełny obraz . Rozpoczynają się one od pomiarów o charakterze jakościowym po czym zostają uzupełnione odpowiednimi badaniami ilościowymi, które pozwalają uogólnić badania na szeroką populację z grupy docelowej. Realizuje się je korzystając między innymi z:

- badań fokusowych;

- indywidualnych wywiadów oraz ankiet online i telefonicznych oraz ankiet tradycyjnych – papierowych;

- testów konsumenckich, badań tajemniczego klienta (badanie standardów obsługi pacjentów placówek i klientów aptek).