Badania rynku farmaceutycznego – nie przegap szansy na sukces rynkowy


Poszukujesz skutecznych sposobów na zwiększenie zysków ze sprzedaży leków oraz innych produktów medycznych. Badania rynku farmaceutycznego to zatem doskonałe rozwiązanie, gdyż ich zamówienie pozwoli Ci usprawnić produkty oraz przekaz marketingowy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klientów z grup docelowych. Dowiedz się zatem, w jaki sposób prowadzi się tego typu badania oraz jakie potencjalne korzyści można dzięki temu osiągnąć.

Healtcare market research – badania dla farmacji

Badania rynku farmaceutycznego mogą być prowadzone zarówno na docelowych konsumentach, jak i decydentach, czyli osobach odpowiedzialnych za rekomendowanie leków swoim pacjentom. W obu przypadkach przeprowadzone pomiary mogą zweryfikować między innymi:

 • wizerunek marek leków OTC (bez recepty) lub Rx (dostępnych za okazaniem recepty),
 • skojarzenia z marką produktów medycznych,
 • odbiór koncepcji reklamowych,
 • skuteczność reklamy,
 • opinie pacjentów na temat obsługi w placówce medycznej,
 • opinie pracowników ośrodków medycznych na temat swojej pracy,
 • skuteczność przedstawicieli medycznych,
 • odbiór prototypów produktów oraz opakowań,
 • hasła reklamowe,
 • elementy graficzne stanowiące o identyfikacji wizualnej marki.

Technik badaniach rynku farmaceutycznego

W ramach medical market research mogą być prowadzone badania zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowych. Technika badań ankietowych powinna być dobrana przede wszystkim mając na uwadze możliwości respondentów. Jeżeli przykładowo chcemy pozyskać opinie od osób w podeszłym wieku, wówczas najlepszym rozwiązaniem okaże się zapewne technika ankiety papierowej (PAPI).

Wypełnianie tradycyjnego kwestionariusza nie wymaga bowiem umiejętności obsługi komputera, z czym starsze osoby nie raz miewają problemy. Do młodych pacjentów znacznie lepiej będzie natomiast skierować ankietę elektroniczną, wypełnianą na urządzeniu mobilnym (np. tablecie lub smartfonie) lub na komputerze po zalogowaniu się z użyciem unikalnego loginu oraz hasła.

Ograniczanie się jedynie do badania ilościowego w przypadku Healtcare market research jest jednak absolutnie nie wskazane. Pomiary jakościowe mogą bowiem dostarczyć znacznie bardziej pogłębionych informacji, między innymi odnoszącymi się do:

 • dotychczasowych doświadczeń z objawami na które odpowiada produkt medyczny,
 • sposobów zwalczania dokuczliwych objawów,
 • ukrytych potrzeb (insightów konsumenckich) dotyczących nabywania leków,
 • preferencji zakupowych,
 • skłonności do polecania leków.

Wykonanie projektów medical market research zakłada zazwyczaj realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz grupowych badań fokusowych. W pierwszym przypadku możliwe jest nawiązanie intymnej rozmowy z uczestnikiem badania, co pozwala rozpoznać niepoddające się bezpośredniej artykulacji motywy, dążenia i potrzeby.

Natomiast w ramach wywiadów grupowych ma miejsce moderowana dyskusja, w trakcie której osoby biorące w nich udział wzajemnie się inspirują oraz dochodzą do wspólnych konkluzji. W przypadku badań rynku medycznego bardzo pomocne jest także wzbogacenie pomiarów jakościowych o kreatywne techniki projekcyjne – np. kolaż, gry słów i skojarzeń, a także różnego typu techniki personifikacji.

Podsumowanie

Badania dla farmacji to zatem usługa niezwykle przydatna w celu planowania przebiegu kampanii promocyjnych oraz optymalizacji budżetu przeznaczanego na działania w tym obszarze. Każdy podmiot farmaceutycznych oraz ośrodek medyczny powinien więc poważnie rozważyć możliwość realizacji projektu medical market research.