Badania leków OTC – jak to się robi?

Przedsiębiorstwa działające na rynku medycznym są w coraz większym stopniu świadome tego, iż chcąc zachować konkurencyjność stoją przed koniecznością prowadzenia w sposób cykliczny badań marketingowych. Mogą dzięki temu poznać opinie pacjentów na temat stosowanych przez nich leków czy innych produktów leczniczych oraz suplementów. Możliwe jest również badanie decydentów – lekarzy czy osób zarządzających placówkami medycznymi.

Korzyści z realizacji badań leków

Medical market research w kontekście badania leków prowadzi się zwłaszcza w celu odpowiedniego dostosowania przekazu marketingowego do oczekiwać jego docelowych odbiorców. Respondenci w ramach badania rynku medycznego są więc pytani m.in. o następujące kwestie:
1. Jakie były ich dotychczasowe doświadczenia z dolegliwościami chorobowymi;
2. W jakich okolicznościach decydowali się sięgać po produkty lecznicze;
3. Jakie znają marki leków lub suplementów;
4. Czy są świadomi istnienia na rynku farmaceutycznym poszczególnych marek;
5. Jak postrzegają określone kategorie produktów oraz marki;
6. Czy są zadowoleni ze skuteczności zażywanego produktu medycznego;
7. Czy zwracają uwagę na opakowania leków, a jeśli tak, to na jakie elementy;
8. W jaki sposób dawkują leki i jakie mają preferencje w tym zakresie;
9. Czy rozpoznają reklamy telewizyjne leków i jak je oceniają;
10. W jakich miejscach i jak często nabywają produkty medyczne.

Stosowane metody badania leków
W celu przeprowadzenia badań leków możliwe do zastosowania są zarówno techniki jakościowe, jak i ilościowe. Najczęściej stosowanymi badaniami jakościowymi są indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz fokusy (FGI). Kluczowym celem dla których są stosowane jest chęć pozyskania indywidualnych insightów konsumenckich. Są to nieuświadomione potrzeby i preferencje w zakresie nabywania produktów medycznych. Ich wyodrębnienie umożliwia finalnie podzielenie pacjentów z grup docelowych na określone segmenty – różniące się pomiędzy sobą cechami społeczno-demograficznymi oraz psychograficznymi.
W celu badania rynku farmaceutycznego warto wykorzystywać także techniki pomiarów ilościowych. Badania opinii mogą być wykonywane zarówno w postaci ankietyzacji papierowej oraz elektronicznej. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, aby technikę odpowiednio dostosować do możliwości respondentów – chociażby ze względu na ich wiek oraz znajomość obsługi komputera i Internetu.