Analizy rynku: o co w tym chodzi?

Analiza rynku szansą na biznesowy sukces

W każdej branży zachodzą specyficzne dla niej procesy rynkowe.  Przedsiębiorstwa chcące zachować konkurencyjność, stoją zatem przed koniecznością badania opinii konsumentów, otoczenia rynkowego oraz zachodzących trendów. Na czym polegają zatem tego typu analizy rynku?

Czym są analizy rynku i jakie obszary obejmują?

Podstawowym zadaniem jaki ma spełnić analiza rynku jest podjęcie właściwych decyzji dotyczących podaży i popytu. I tak na podstawie zebranych w toku badania danych szacuje się między innymi wielkość asortymentu, ceny i miejscach, w których dane produkty mają być sprzedawane. Dobrze prowadzone pomiary analityczne pozwalają zidentyfikować, czy branża cechuje się wysokim  potencjałem.  Stwarza także możliwość poznania preferencji naszych potencjalnych klientów, a także pomaga w ustaleniu właściwej ceny danego produktu.

Jakimi metodami prowadzi się analizę?

Analizy rynkowe powinny być prowadzone z wykorzystaniem wielu różnorodnych metod i technik badawczych. Spełnienie tego typu kryterium nosi nazwę triangulacji metodologicznej. Do najczęściej wykorzystywanych metod analizy rynku zalicza się:

- analizę SWOT;

- cykl życia produktu;

- portfelową analizę strategiczną;

- analizę PEST;

- analizę danych zastanych (desk research);

- analizę ustaw i nowelizacji prawnych;

- analizę raportów badawczych;

- analizę publikacji branżowych.

Analiza SWOT

Metoda ta koncentruje się na ogólnej ocenie firmy, ujmując jej mocne oraz słabe strony. Uwzględnia się jednocześnie zarówno szanse, przed jakimi staje firma, jak i zagrożenia, z którymi musi sobie poradzić. Na analizę SWOT składa się:

- analiza środowiska zewnętrznego;

- analiza środowiska wewnętrznego.

Przeprowadzenie analizy SWOT pozwala na ustalenie celów zarówno krótko-, jak i długoterminowych.

Analiza cynku życia produktu

W tym wypadku analizuje się nie tylko sam produkt, ale również potrzeby konsumentów w danym zakresie. Trzeba pamiętać, że zachodzące na rynku procesy zależą od konsumpcji. Wpływ ma jednak na nie także tempo starzenia się produktu, a także pojawianie się na rynku nowych produktów z danej kategorii.

Bez analiz rynku trudno obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeśli zależy nam na osiągnięciu sprzedażowego sukcesu, warto wówczas zlecać zewnętrznym firmom realizację badań rynku, które dostarczają mnóstwa istotnych biznesowego punktu widzenia informacji.